Indonesisch Restaurant Ibu Aidit bedankt haar gasten

Succes vraagt soms moeilijke keuzes te maken.

Ibu Aidit en het Bos-Restaurant De Belvertshoeve en de erkende zorginstelling Stichting De Belvertshoeve vormen op dit moment samen “De Belvertshoeve” . Een uniek concept waar jongeren met een lichtverstandelijke beperking en/of normale begaafdheid met diverse problematieken begeleid wonen, werken en leren.

Door succesvolle ontwikkelingen in de zorgtak van Stichting De Belvertshoeve (groei) is de vraag/noodzaak ontstaan tot uitbereiding van dit onderdeel. Dat succes soms ook pijn kan doen hebben we ervaren in de afweging van de keuze die gemaakt moest worden. Om naast de groei in de zorgtak beide restaurants aan te houden is na veel wikken en wegen onmogelijk haalbaar gebleken.

Dat de eerste prioriteit bij de zorg ligt is nooit een issue geweest immers hiervoor is De Belvertshoeve 13 jaar geleden opgezet. Vanuit deze zelfde prioriteit is ervoor gekozen om Bos-Restaurant De Belvertshoeve aan te houden. Hierbij is gekeken naar wat het beste aansluit op de leer- werkprojecten voor de jongeren.

Dit heeft er toe geleid dat Indonesisch Restaurant Ibu Aidit, ondanks haar succes gaat stoppen, jammer maar het kon niet anders, wetende dat we hier een groot aantal gasten gaan teleurstellen, iets wat we zeer betreuren.

Team Ibu Aidit
Ibu sluiten